Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring – hvorfor og hvordan?

En ejerskifteforsikring giver dig mere end ”blot” økonomisk tryghed, når en bolig skifter hænder.

En ejerskifteforsikring hjælper dig økonomisk mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler ved overtagelsen af en bolig.

Essensen af en ejerskifteforsikring er, at den skal beskytte parterne i en bolighandel mod unødige juridiske opgør og økonomisk ulykke.
Før i tiden endte den slags sager ved domstolene med store konsekvenser heraf, men i dag ordnes den slags heldigvis på anden måde.

En ejerskifteforsikring er fornuftig for begge parter i et boligsalg. Se nedenstående opremsning af fordelene ved at tegne en sådan forsikring:

Først og fremmest er en ejerskifteforsikring nødvendig, fordi den sikrer dig mod fejl og mangler, der ikke er opgjort i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, men som var til stede på overdragelsesdagen.

Det er køberens ansvar at få tegnet en ejerskifteforsikring, da sælgeren – uanset om køberen tegner en forsikring – er ude af sit økonomiske ansvar ved blot at udføre disse ting:

– Fremlægge en tilstandsrapport
– Tilbyde en ejerskifteforsikring
– Tilbyde at betale halvdelen af præmien
– Oplyse køber om retsvirkningen af tilbudene

Hvis en køber ikke har tegnet en ejerskifteforsikring, er det hans eget ansvar at hæfte for evt. skjulte skader og andre fejl og mangler. Derved vil det blive vanskelliggjort for køberen at føre en sag ved retten mod sælgeren.

Dækningen af en ejerskifteforsikring defineres i ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af privatejendomme” m.v.
Loven omfatter dog ikke byggegrunde, bygninger, der er under opførelse, samt landbrugsejendomme, der er underlagt landbrugspligt.

I loven er der opført en basisdækning, der uanset hvad skal overholdes af forsikringsselskaberne.
Mod en mindre merpris vælger de fleste købere en udvidet ejerskifteforsikring for at få en række ekstradækninger

En typisk basisdækning forsikrer køberen, så udbedring af skader, der var til stede på overdragelsesdagen udbedres, og derudover dækkes fysiske forhold, der senere kan føre til en skade.
Skaderne skal dog være af en karakter, der nævneværdigt sænker boligens værdi eller anvendelighed.

Så vil du være sikker og undgå risikoen for en eventuel økonomisk tvist, kan det være en fordel at tegne en ejerskifteforsikring, hvis du står som køber af en ny bolig.

Der er masser af information at hente hos de forskellige forsikringsselskaber herhjemme. Du kan ringe til selskaberne, tjekke deres hjemmesider eller eventuelt bestille en brochure om emnet, så du kan sætte dig godt ind i tingene.

Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
Ejerskifteforsikring, 9.0 out of 10 based on 1 rating
Der findes ikke lige andre artikler med dette emne.

EMNER: EJERSKIFTEFORSIKRING PRIS, SAMMENLIGN EJERSKIFTEFORSIKRING, TILSTANDSRAPPORT

Vælg stjerner