Husforsikring

Dit hus repræsenterer en stor værdi, og derfor er det vigtigt at være på den sikre side, så du er dækket, hvis uheldet er ude. Her kommer en god husforsikring ind i billedet.

Du kan vælge forskellige grader af dækning, alt efter hvad du har brug for, og efter hvor mange penge, du vil bruge på en sådan forsikring.
De fleste forsikringsselskaber tilbyder flere forskellige dækninger, og udover en basisdækning kan du udvide med mere omfattende typer forsikring.

Vi viser dig her et eksempel på, hvad du støder på, når du søger efter husforsikring på nettet. Eksemplet tager udgangspunkt i If Forsikrings husforsikringsløsning.

If tilbyder tre grader af dækning, fra Basis til Standard og Super.

Basis husforsikring

Med en basisforsikring er du godt dækket ind, hvad angår brand, tyveri og hærværk. Har du brug for yderligere dækning, kan du vælge Standard- eller Super-forsikringen.

Standard husforsikring

Med Standard-forsikringen dækkes også dine rør- og elinstallationer til prisen af, hvad en nyinstallation koster, uanset alderen på dine installationer.

Super husforsikring

Med Super-forsikringen får du den største og bredeste dækning. Her er du sikret mod vandskader, og du er også sikret mod skadedyr.

Se her en oversigt over, hvad de forskellige grader af forsikring dækker. Husk, at dette kun er vejledende og kun gælder for If Forsikring, da der er mange andre aktører på markedet, der tilbyder andre løsninger.

De punkter, der er dækket af husforsikringen, er markeret med et ”X”.

Basis Standard Super
Brand-og stormskader X X X
Vand- og frostskader X X X
Tyveri og hærværk X X X
Brud på glas og sanitet X X X
Anden pludselig skade X X X
Skade på skjulte rør, kabler og stikledninger X X X
Entrepriseforsikring X X X
Husejeransvarsforsikring X X X
Retshjælpsforsikring X X X
Skade på skjulte rør, kabler og stikledninger (maks. afskrivning på 3.000 kr.) X X
Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap X X
Ingen selvrisiko ved brud på skjulte rør, kabler og stikledninger X X
Ingen selvrisiko ved brud på glas og sanitet X X
Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring (X) X
Skadedyrsbekæmpelse og skader forvoldt af gnavere X
Garantidækning X
Kosmetiske forskelle X
Vandskade super X

Som det ses i ovenstående, får du en ret god forsikring allerede i ”Basis-pakken”, men ønsker du at føle dig så tryg og godt dækket som muligt, kan du vælge en af de resterende to pakker, der giver dig endnu bedre dækning.

De forskellige aktører på forsikringsmarkedet har flere forskellige former for dækning, som det også er tilfældet med If Forsikring.

Nogle af selskaberne har kun to typer af dækning, mens andre har flere. Det er op til dig selv, hvilken pakke du vælger, og husk at prisen også kan variere fra selskab til selskab.

Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
Husforsikring, 9.0 out of 10 based on 1 rating
Lignende artikler:

Rejseforsikring Rejseforsikringer. Er du sikret på rejsen billigst og bedst muligt?…
Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikring – bliv forsikret mod høje udgifter i.f.m. en retssag…
Ungdomsforsikring Er du ung? Har du mange ting? Har du en…

Vælg stjerner