Livsforsikring

Livsforsikring – få sikret hinanden!

Der er et overordnet formål med en livsforsikring: At sikre dine efterladte økonomisk, hvis du pludseligt dør.

Det er vigtigt, at man som familie ved, hvad man skal stille op, hvis det værste sker, og en af familiens forsørgere går bort.

Det offentlige Danmark giver ikke meget hjælp, og derfor kan det være nødvendigt at sikre sig på en anden måde.

Forsikringsselskabernes livsforsikringer giver tryghed i det daglige, og det er en både enkel og billig måde at sikre din families økonomi på.

Der er naturligvis en masse forskelle på, hvad det koster, og hvilke betingelser, der gælder, når du vil tegne en livsforsikring.

Vi giver her nogle parametre, vi har fundet hos forskellige aktører, som tilbyder livs- og gruppelivsforsikring på markedet herhjemme, så du kan se, hvad du typisk møder af krav, vilkår og dækning, når du selv søger informationer.

Hvad er en livsforsikring?
Forsikringen giver erstatning til de efterladte ved dødsfald.

Du vælger selv, hvor stort et beløb, der skal udbetales og til hvem.

Forsikringen kan købes, hvis du er mellem 18 og 49 år.

Forsikringen gælder, indtil du er 75 år.

Forsikringen udbetales uanset, om der er tale om ulykke eller død.

Du kan som før omtalt selv vælge, hvor mange penge du vil forsikres for. Naturligvis er der både en nedre og øvre grænse. Typisk ligger beløbene på mellem 500.000 kr. og 2.500.000 kr.

Hvad koster livsforsikring?
Prisen på en livsforsikring udregnes ud fra flere ting. Dette kan fx være alder, køn og forsikringssummen, man ønsker at få udbetalt ved sygdom eller død.

Tegner du forsikringen, mens du er ung, er den billig, mens den stiger i pris i takt med, at du bliver ældre.

Som udgangspunkt bør du forsikre dig, så du og din familie kan fortsætte jeres livsførelse på samme niveau som før, og der bør man se på familiens økonomi, størrelsen af formuen, lån i boligen, øvrig gæld samt større investeringer.

Er der fx restgæld i boligen, der kan indfries, så familien kan blive boende?

Sørg desuden for, at din livsforsikring er tidssvarende. Sker der vigtige ændringer i økonomien, bør livsforsikringen justeres derefter.

Erstatningen, der udbetales ved en livsforsikring, går som hovedregel til de nærmeste pårørende, i første omgang din ægtefælle eller partner. Efterlader du ikke en partner eller ægtefælle, går pengene til dine livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv.

Efterlader du dig ikke livsarvinger, bliver beløbet udbetalt til dine arvinger jf. testamente.

Rent skattemæssigt skal du ikke betale skat af en eventuel udbetaling fra en livsforsikring, og derfor kan du ikke trække præmieindbetalingerne fra i skat.

Du skal for at kunne få tegnet en livsforsikring eller ændre på en nuværende udfylde et helbredsskema, der kortlægger om du har haft tidligere sygdomme, hvilke behandlinger du har gennemgået hos læger eller på hospitaler.

Det er vigtigt, at du er grundig med dette og eventuelt får de præcise oplysninger fra din læge.

Giver du ufuldstændige eller ikke-korrekte oplysninger, kan dit forsikringsselskab ophæve forsikringen eller sænke dækningen, så det er vigtigt at være grundig og præcis.

Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Livsforsikring, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Der findes ikke lige andre artikler med dette emne.

EMNER: GRUPPELIVSFORSIKRING, LIVSFORSIKRING

Vælg stjerner